Svatební obřady

Zastupitelstvo obce určuje pro civilní (občanské) sňatky obřadním místem Obecní úřad nebo  Obecní dům v Patokryjích a termíny pro civilní obřady stanovuje na  každou 1. sobotu v měsíci vždy od 8 – 17 hodin.

Pokud by chtěli snoubenci uzavřít manželství mimo tato stanovená místa nebo čas musí zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Obřadníky pro volební období 2014 – 2018 jsou:
Karel Řehák – starosta obce
Josef Kopřiva – místostarosta obce
Ing. Aleš Sobotka – pověřený zastupitel obce